Avtorske pravice

Avtorske pravice in vse druge lastninske pravice od vsebin, ki jih ponuja Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p. in njeni partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc in dobavitelji, do zbiranja informacij, razporeditev in planiranje te Spletne strani, so v celoti last podjetja Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p., partnerjev, dajalcev licenc, pridobiteljev licenc in dobaviteljev.

Pridržane so vse pravice na Vsebinah, ki niso izrecno dovoljene v teh Pogojih Uporabe.