Omejitev odgovornosti

Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p. in partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc in dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo nikakršno odogovornost za direktno, indirektno, posledično, kazensko, posebno, naključno ali drugo škodo, ki je v povezavi z dostopom, uporabo ali nezmožnosti dostopa ali uporabe te spletne strani, vsebin ali uporabniških vsebin tudi če podjetje Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p. je bilo obveščeno o morebitni možnosti take škode.

Če uporabnik živi v državi, ki ne dovoljuje nobene od zgoraj navedenih izključitev ali omejitev odgovornosti, te izključitve ali omejitve ne veljajo za njega, ampak le, če takšne izključitve ali omejitve niso dovoljene. V takem primeru so takšne izključitve ali omejitve omejene v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.