Spremembe pogojev uporabe

Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p. si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji spremeni ali nadomesti Pogoje Uporabe: spremembe stopijo v veljavo takoj ob trenutku objave. Z nadaljevanjem dostopa ali uporabe te Spletne strani soglašate z uveljavitvijo in sprejemate spremenjene pogoje. Svetujemo vam, da redno pregledate veljavne Pogoje Uporabe. Druge spletne strani Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p. imajo lahko lastne pogoje uporabe.

Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p. si pridržuje pravico do sprememb, odstranitve ali nadgradnje Spletne Strani s pripadujočimi vsebinami v vsakem trenutku brez predhodnega obvestila. Elektronika 2000, Evgen Nagode s.p. si pridržuje pravico, da lahko preneha ali delno, oziroma v celoti prekine dostop do te Spletne Strani brez predhodnega obvestila ali obveznosti iz kakršnega koli razloga.